NPH2018_102: “anh hùng” Will Nguyễn sẽ giết Michael Minh Phương Nguyễn P1

“Anh hùng van xin” Will Nguyễn đã giết chết Michael Minh Phương Nguyễn không thương tiếc. PKN và 2 con cắc kè Trần Thanh Vân và Lê Văn Sáu đã khai tử cộng đồng NVHN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s