NPH2018_101: Không công nhận kết quả bầu cử và thêm nghi vấn về Michael Nguyễn

Tức nước vỡ bờ một số đồng hương đã họp báo lên tiếng tẩy chay không công nhận kết quả bầu cử “made in Kỳ Nhông” và sẽ đưa ra tòa. Tự do dân chủ VNCH bị BU Mỹ sẽ phán xét.
Thêm chi tiết về Michael Minh Phương Nguyễn: Không đơn giản.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s