NPH2018_100: Ban điên dại cộng đồng lưu manh bị dọa sẽ bị kiện

Một dám cưới chạy tang sau gần 1 tháng dấu diếm mấy thúng phiếu được mang đếm và ngay lập tức công bố liên danh đắc cử không cho khiếu nại

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s