Nguyễn Thanh Tú: “Tôi phát hiện thêm 3 người VOICE đưa lậu qua Canada”

Cây kim trong bọc sẽ có ngày phải lòi ra. Dưới ánh sáng mặt trời sự thật sẽ xuất hiện trên Thiên Hạ Sự – Phố Bolsa TV và Nửa Vòng Trái Đất TV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s