NPH2018_099: Tin mới nhất về Michael Phương Minh Nguyễn và Ban điên dại Kỳ Nhông

3 con kỳ nhông Trần Thanh Vân – Phan Kỳ Nhông và Lê Văn Sáu làm chuyện vô liêm sỉ chưa từng thấy trên thế giới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s