Sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình bị bắt vì đấu tranh “chống Trung Quốc xâm lược”

Bạn Huỳnh Đức Thanh Bình là sinh viên ngành Luật kinh tế, Trường đại học tài chính kinh tế UEF. Năm 2018, gác lại việc học để tập trung mưu sinh, đấu tranh dân chủ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, chống Trung Quốc xâm lược.

Huynh Duc Thanh Binh 4
Sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình

Bình sinh ngày 14/7, trùng ngày quốc khánh nước Pháp.

Trọng tâm của Bình là “chống trung Quốc xâm lược”. Những câu nói của Bình xác quyết tinh thần đấu tranh:

– “Từ trước đến nay tôi luôn coi ĐCSVN là thái thú, tay sai cho Tàu, là kẻ thù của mọi người dân Việt Nam! Đấu tranh là ta đang đấu tranh chống giặc ngoại xâm, là đấu tranh cho ĐỘC LẬP QUỐC GIA DÂN TỘC!” – Huỳnh Đức Thanh Bình.

– “Những đồng bào của tôi, tôi hiểu rằng nếu chúng ta thẳng thắng công khai như vậy mỗi cá nhân, mọi người đều gặp sự nguy hiểm, đều có thể có hậu quả xấu. Và ngay cả tôi, khi tôi viết lên những dòng này tôi hiểu rõ rằng một chân tôi đã bước vào tù, chân còn lại trước cửa Quỷ Môn Quan… Nhưng nếu sống mà sống như một NÔ LỆ thì ta sống còn ý nghĩa gì…” – Huỳnh Đức Thanh Bình.

Huynh Duc Thinh 2
Ông Huỳnh Đức Thịnh(áo dài xanh) ngồi cạnh bà Tâm Vấn

Cha của Bình là ông Huỳnh Đức Thịnh, sinh năm 1953, trước đây lạ hạ sỹ quan, pháo binh sư đoàn TQLC, ở Z30C 7 năm, là cựu quân nhân cũng là cựu tù chính trị. Mẹ của Bình đã xuất gia vào chùa tu hành.

Năm 2002, ông Thịnh cùng bà Tâm Vấn (vợ BS Nguyễn Đan Quế) gửi kiến nghị thư cho Trưởng ban nhân quyền hạ viện Mỹ để yêu cầu VN thả tù nhân chính trị.

Ngày 4/7/2018, tôi có rủ Bình cùng đi viếng tang lễ bà Tâm Vấn, nhưng Bình đang ở Đà Nẵng nên không đi được. Đến ngày 7/7 thì Bình “mất tích”. Tin cho biết Bình cùng cha và 3 người nữa bị bắt.

Nguồn: FB Nguyen Thien Nhan

P/S: Tựa bài do Hội SVNQ đặt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s