NPH2018_093: Thời sự những vấn đề của chúng ta ngày 30/7/2018 – P1

Công dân Mỹ bị bắt tại Việt Nam về Mỹ nói gì. Thêm công dân khác bị bắt hay mất tích?
Chuyện bầu cử phá sản cộng đồng NVQG
Chuyện tổ chức VOICE bị tố cáo là gian lận

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s