THS2018_017: Thái Ngọc Nhiên dân cư mạng bênh nguyên Trung tá CAND Nguyễn Lợi

Không quen biết nhưng bất nhẫn trước kiểu đấu tố, vu khống của nhóm “côn đồ bò tpHCM” làm facebooker Thái Ngọc Nhiên bất bình lên tiếng sỉ vả

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s