Đối đáp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson

Chúng ta chờ xem, có thư phản hồi của Kim Jong Un gửi Donald Trump với khí phách như Bác Hồ đã trả lời Lyndon Johnson năm 1967 không?

“Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước sức mạnh, họ sẽ không bao giờ chấp thuận thương thuyết dưới sự đe dọa của bom đạn. Chính nghĩa của chúng tôi tuyệt đối đúng. Hy vọng rằng Chính phủ Mỹ sẽ hành động theo lý trí”. – Chủ tịch Hồ Chí Minh

 
Nhân dịp Tổng thống Mỹ, Donald Trump viết thư gửi tới nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Chợt nhớ, trong KCCM, tổng thống Lyndon B. Johnson có viết thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khác nhau về nhân vật, khác nhau về bối cảnh nhưng thái độ của người Mỹ thì dường như vẫn vậy, vẫn đôi co, mặc cả, phải A thì mới B.
Chưa biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ trả lời Trump hay không, nếu có thì trả lời như thế nào? Và nếu có, thì đội ngũ cố vấn của Un nên tham khảo thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta là dân tộc có nhiều kinh nghiệm đối phó với những kẻ bắt nạt quốc tế. Đó là niềm tự hào không thể đánh đổi.

Dưới đây là toàn văn thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh của Lyndon B. Johnson và phúc đáp của Bác Hồ, bạn nào ngại đọc có thể theo dõi phần trích dẫn của phim Giải mã Mậu Thân – Phần 3 – Thời cơ chiến lược: https://www.youtube.com/watch?v=8mnnx6JuZFA

Giải mã Mậu Thân:
https://www.youtube.com/watch?v=ZsWSe8V5wNQ&list=PL54CZD_XZ9b1jA5xlngOrz3GrTL1nrkeP

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s