NT Tú tố cáo đưa người vào Canada gian lận, VOICE họp báo phản bác

 LRS – THS quyết định không tham dự họp báo vì nghĩ rằng phương thức không giải quyết đáp án ai đúng ai sai. Xin mời quý vị theo dõi video của PBTV và

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s