Những bài viết liên quan đến sự kiện Gạc Ma

Những bài đã đăng trên Thiên hạ Sự 2018 có liên quan đến sự kiện Gạc Ma:

https://thienhasu2018.com/2018/07/21/su-that-phia-sau-cua-gac-ma-vong-tron-bat-tu/

https://thienhasu2018.com/2018/07/23/sach-gac-ma-vong-tron-bat-tu-chay-hang-trong-ngay-ra-mat-duoc-nxb-my-mua-ban-quyen/

https://thienhasu2018.com/2018/07/23/dbqh-duong-trung-quoc-su-kien-gac-ma-bai-hoc-chu-quyen-huu-nghi-nhung-canh-giac-da-tam-cua-tq/

https://thienhasu2018.com/2018/07/23/con-gai-anh-hung-gac-ma-khoc-khi-doc-sach-ve-cuoc-chien-cua-cha/

https://thienhasu2018.com/2018/07/23/tuong-le-ma-luong-noi-ve-gac-ma-vong-tron-bat-tu/

https://thienhasu2018.com/2018/07/23/nha-xuat-ban-sach-gac-ma-vong-tron-bat-tu-dinh-chinh-tam-loi-sai/

https://thienhasu2018.com/2018/07/24/nph2018_085-gac-ma-vong-tron-bat-tu-phan-3/

https://thienhasu2018.com/2018/07/26/nph2018_090-goc-nhin-nguyen-manh-cuong-ngay-24-7-2018-phan-4/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s