NPH2018_082: “VOICE Đưa Lậu Người Vào Canada, Những Bằng Chứng Không Thể Chối Cãi”

Nguyễn Thanh Tú quyết tâm đi đến cùng cuộc chiến dai dẳng bằng cách triệt hạ những vòi bạch tuộc Việt Tân vì ít nhầu VOICE cũng liên hệ đến Việt Tân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s