Cầu Vàng nhận “mưa lời khen” từ cộng đồng quốc tế

VTC1 | Với 7,1 triệu follower và việc được xuất hiện trên trang Instagram nổi tiếng Street Art Globe chắc chắn sẽ là cú bật giúp cho Cầu Vàng (Đà Nẵng) đón tiếp thêm rất nhiều du khách quốc tế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s