Will Nguyễn đã về đến Houston

Tin mới nhất Will Nguyễn đã về đến Houston sau khi quá cảnh Đài Loan. Vậy là máy bay Vietnam Airlines và bay thẳng từ sân bay Đào Viên (Tapei) về Houston. Đặc biệt không có cờ vàng và buổi tiếp đón rất khiêm tốn với một số ít thân nhân, bạn bè và bong bóng.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s