Tham luận của Thiên Hạ Sự 21/7/2018 – bài số 2

LTG – Vì biến chuyển Gạc Ma với cuốn sách Vòng Xoay Bất Tử của Thiếu tướng Lê Mã Lương, tác giả phải đăng tiếp bài tham luận số 2 này để rộng đường dư luận. Bài tham luận số 3 sẽ nói về Vòng Xoay Bất Tử và những âm mưu triệt hạ Thiếu tướng Lê Mã Lương bằng những chiêu bài vu khống, bịa đặt, áp đảo và lý do rất vô lý và thiển cận không thua gì những vùi dập KBCHN.  Đưa ra chiến dịch này là ai? Tại sao? Xin  đón xem.  

Sự thật về đòi hủy bỏ chữ Ngụy (2)

Loạt bài này tác giả chỉ muốn trình bày khía cạnh hậu quả việc làm thiếu suy nghĩ và hình thức đấu tranh của các bạn “cờ đỏ” trong nước được sự tham mưu và lãnh đạo của Thượng tá ban Chiến Tranh Chính Trị QK7 Trịnh Hoài Nam đã vô tình tạo điều kiện cho nhóm CCCĐ tại hải ngoại khai thác. Tất cả các nhân vật tai to miệng lớn của nhóm (thật ra chỉ có 5 người) đều dùng bút danh giả và lý lịch không minh bạch kể cả những facebook giả trang đàn bà con gái và đặt một kênh youtube thật kêu “TỔ Quốc Trên hết” nhưng nội dung rỗng tuếch. Đến nỗi bây giờ nhiều video clip đưa lên cả tháng cũng chứ đến vài tram người nghe. Vì luận điệu rỗng tuếch và ngôn ngữ chửi chỉ đến thế và không thể chế biến để bịa đặt thêm.

Sau 43 năm bịa đặt, vu khống và xuyên tạc về Việt Nam, những người chủ trương cực đoan không thay đổi sự suy nghĩa và ý thức về đất nước tại nước ngoài, điển hình là nhóm Việt Tân đã không ngừng tìm kiếm những lý do tiêu cực trong nước để biến thành tích cực trong cao trào đấu tranh tạo mâu thuẫn giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc. Mặc dù, chưa có bằng chứng xác thực của việc đòi thu hồi LSVN-15 tập vì lần đầu tiên trận chiến tranh Việt Nam và Trung Quốc được đưa vào LSVN ngoài chuyện “chữ Ngụy” nhưng khi phê bình thì người ta có thể đặt giả thuyết. Phê bình không phải lời kết án khẳng định nên không thể cho rằng là vu khống hoặc thiếu đạo đức. Nhất là chỉ vì một chữ NGỤY mà đòi làm công an đi thu hồi sách hoặc đòi biểu tình chống NNVN thì đó có phải là thái độ khôn ngoan và yêu nước hay không?

Bộ Lịch Sử Việt Nam – 15 tập do Viện Sử Học & Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện và đã chính thức tái xuất bản ngày 22/8/2017. Trước đó ngày 18/8/2017 bộ sách sủ đã được tổ chức họp báo giới thiệu sách với các đơn vị tham dự: Nhà Xuất Bản Việt Nam, Nhà xuất bản Thanh Niên, nhà xuất bản CAND, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội là những cơ quan xuất bản có uy tín tại Việt Nam, xem video:

Sự thật về đòi hủy bỏ chữ Ngụy

Bộ Lịch Sử Việt Nam đầy đủ 15 tập chiếm hơn một ngăn trong tủ sách TAT, tặng phẩm của anh chị Nguyễn Hoàng Hải & Phương Nga (San Jose, California).

 

Lịch sử Việt Nam

Tác giả: Viện Sử Học & Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam …

NXB Khoa Học Xã hội 2014

15 Tập

Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sử học truyền thống với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ sộ như: Đại Việt sử ký; Đại Việt sử ký toàn thư; Phủ biên tạp lục; Gia Định thành thông chí; Đại Nam nhất thống chí…

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử học nước ta luôn đi sâu nghiên cứu toàn diện các vấn đề trong lịch sử Việt Nam. Các công trình được biên soạn trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học Việt Nam, góp phần truyền bá kiến thức lịch sử tới các tầng lớp nhân dân.

Kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, năm 2013, Viện Sử học đã phối hợp với Nhà xuât bản Khoa học xã hội tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách “Lịch sử Việt Nam” từ thời tiền sử đến nay.

Bộ “Lịch sử Việt Nam” được kết cấu theo các thời kỳ: Thời kỳ cổ – trung đại (từ thời tiền sử đến năm 1858, khi thực dân Pháp nổ sung xâm lược Việt Nam); Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, biến Việt Nam thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) và Thời kỳ hiện đại (từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay). Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập:

Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X do PGS.TS. Vũ Duy Mền chủ biên. Tập sách được biên soạn công phu, với 9 chương. Cuốn sách trình bày một cách khách quan về lịch sử nước ta từ khi xuất hiện con người đứng thẳng khôn ngoan (Homo Erectus), đến sự phát triển liên tục của các nền văn hóa bản địa thuộc ba trung tâm: Văn hóa Đông Sơn ở châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cả, hình thành nên Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc đầu thời thời Hùng Vương; Văn hóa Sa Huỳnh hình thành nên Quốc gia Lâm Ấp – Champa cổ đại ở miền Trung; Văn hóa Đồng Nai – Văn hóa Tiền Óc Eo Nam Bộ là nền tảng của sự ra đời Vương quốc cổ Phù Nam – Chân Lạp. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phản anh cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, nhiều hi sinh, gian khổ chống Bắc thuộc, chống Hán hóa thắng lợi, giành lại quyền độc lập, tự chủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta.

Tập 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV do PGS.TS. Trần Thị Vinh chủ biên. Tập sách gồm có 11 chương, viết về ba thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc: Thời kỳ thứ nhất ứng với các họ Khúc – Dương – Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỷ X); Thời kỳ thứ hai: Đại Việt thời Lý (thế kỷ XI – đầu thế kỷ XIII); Thời kỳ thứ ba: Đại Việt thời Trần (đầu thế kỷ XIII – cuối thế kỷ XIV), và một chương 12 viết về Vương quốc Champa (thế kỷ X-XIV). Với tập sách này, lịch sử đất nước được nghiên cứu, biên soạn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội trong năm thế kỷ (X – XVI) các thời họ Khúc, họ Dương, đến các vương triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần.

Tập 3: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI do PGS.TS. Tạ Ngọc Liễn chủ biên. Tập sách gồm 10 chương, trình bày một cách bao quát toàn bộ quá trình diễn biến của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVI với những sự kiện trọng yếu về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của các Triều Hồ (1400 – 1407), Triều Lê (1428 – 1527), Triều Mạc (1527 – 1593) và Triều Lê sau khi thu phục kinh đô Thăng Long, tái thiết Vương Triều Lê, hoàn thành công việc trung hương đất nước. Đồng thời, cuốn sách giới thiệu văn tắt tiểu sử các nhân vật trọng yếu của lịch sử trong hai thế kỷ này trong phần Phụ lục.

Tập 4: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII do PGS.TS. Trần Thị Vinh chủ biên. Tập sách được bắt đầu từ sau sự kiện triều Mạc bị lật đổ (1529) đến hết triều Tây Sơn, phản ánh diễn biến lịch sử của đất nước trên các mặt chính trị – xã hội, kinh tế và văn hóa trong hai thế kỷ XVII và XVIII. Cuốn sách được chia làm 3 phần, 12 chương, bao gồm: Phần thứ nhất: Thời kỳ đất nước bị chia cắt; Phần thứ hai: Thời kỳ khủng hoảng của chế độ phong kiến và bùng nổ của phong trào nông dân; Phần thứ ba: Tình hình tư tưởng văn hóa từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII.

Tập 5: Lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 do TS. Trương Thị Yến chủ biên. Tập sách được chia làm 10 chương, với các nội dung: Triều Nguyễn thiết lập nhà nước quân chủ chuyên chế; Hệ thống quản lý hành chính các địa phương; Tổ chức hành chính, xã hội và chính sách của Nhà nước đối với làng xã; Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp; Công nghiệp và thủ công nghiệp; Thương nghiệp; Quan hệ đối ngoại; Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân; Văn hóa; Âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.

Tập 6: Lịch sử Việt Nam từ năm 1859 đến năm 1896 do PGS.TS. Võ Kim Cương chủ biên. Tập sách gồm 5 chương, phản ánh tình hình Việt Nam trước khi Pháp xâm lược; Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược (giai đoạn 1858 – 1873); Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kỳ và Trung Kỳ (giai đoạn 1873 – 1884); Phong trào kháng chiến chống Pháp (giai đoạn 1885 – 1896); Những chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Nội dung các Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), Hiệp ước Giáp Tuất (1874), Hiệp ước Giáp Thân (1884) được nhóm biên soạn thể hiện trong phần Phụ lục.

Tập 7: Lịch sử Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 do PGS.TS. Tạ Thị Thúy chủ biên. Tập sách được bố cục gồm 8 chương: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX; Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897 – 1914); Tình hình văn hóa – xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; Các giai cấp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX; Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đầu thế kỷ XX; Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh 1914 – 1918; Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh 1914 – 1918.

Tập 8: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 do PGS.TS. Tạ Thị Thúy chủ biên. Tập sách được trình bày thành 9 chương: Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất; Thực dân Pháp củng cố và tăng cường bộ máy chính quyền thuộc địa; Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam; Tình hình văn hóa- xã hội; Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc sau chiến tranh; Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới tới cách mạng Việt Nam; Phong trào yêu nước và công nhân ở Việt Nam đầu những năm 20 thế kỷ XX; Các tổ chức cách mạng ra đời trong những năm 1925 – 1929; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Tập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950 do PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật chủ biên. Tập sách được biên soạn thành 6 chương, trình bày một cách tương đối toàn diện tiến trình lịch sử giai đoạn từ tháng 9/1945 đến cuối năm 1950 với các nội dung: Việt Nam từ thành lập nền Dân chủ Cộng hòa đến ký Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp (9/1945 – 3/1946); Kháng chiến Toàn quốc bùng nổ (12/1946); đường lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh” của Đảng; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc; xây dựng và củng cố hậu phương, biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta; đấy mạnh kháng chiến (1948 – 1950).

Các tập 9: Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945, tập 11: Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954; tập 12: Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965; tập 13: Lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975; tập 14: Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986; tập 15: Lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 sẽ tiếp tục được nhóm biên soạn hoàn thành trong thời gian tiếp theo.

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 4.500.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)

Email: noluckhongngung@gmail.com

Fanpage: https://www.fb.com/tusachcuabanfanpage

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

Sách vẫn viết “chính quyền tay sai,” không hề thừa nhận VNCH như một số người nhận định. Trích một đoạn, “Sau khi từ chối tổng tuyển cử, để cố tạo cho được một bộ mặt dân chủ và hợp hiến, ngày 4-9-1956, Ngô Đình Diệm tổ chức tuyển cử bịp bợm, phản dân chủ. Ngày 1-3-1956, trước khi bầu cử ba ngày, hãng thông tấn Mỹ U.P khi đưa tin đã nhận xét: ‘Không khí vận động tuyển cử tẻ nhạt vì tất cả ứng cử viên đều là người của ông Diệm.’ Trên cơ sở quốc hội bù nhìn này, ngày 26-10-1956, Ngô Đình Diệm đã ban hành một bản hiến pháp phản dân tộc, phản dân chủ và dựng lên cái gọi là chính thể ‘Việt Nam Cộng hoà’.

Gọi quốc hội của Việt Nam cộng hòa là “quốc hội bù nhìn” và hiến pháp của VNCH là “phản dân tộc, phản dân chủ.” Gọi VNCH là “cái gọi là chính thể ‘Việt Nam Cộng hòa’ “

 

Vậy thì tôi tạm kết luận 15 tập Lịch Sử Việt Nam đã bị một thế lực đứng đằng sau giựt dây và tôi khẳng định không ai khác hơn là bọn tay sai của bá quyền Trung Quốc nằm gài trong lực lượng QĐND và CAND tại Việt Nam. Vì lý do duy nhất là lần đầu tiên trận chiếng Việt Trung được chính thức đưa vào LSVN.

Người đầu tiên khai pháo “thu hồi” LSVN-15 tập chính là Hoàng Ngân Thương tức Lê Hương Lan của kênh BLOG http://googletienlang2014.blogspot.com . Đây chính là kênh được lập ra năm 2012 để yểm trợ cho vụ Tiên Lãng của ông Đoàn Văn Vươn.

Nick này đã dùng tên nguyên Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn viết bài phê bình và đòi thu hồi LSVN-15 tập. Cũng kênh này đã loan tin thất thiệt vào tháng 7/2017 là LSVN-15 tập đã bị thu hồi. Đồng thời cho các tay chân bộ hạ như Bùi Gia Việt (tên thật là Bùi Minh Tiến), Trần Hải Yến tức nguyên Thượng tá Trịnh Hoài Nam, tức Trịnh Lê hoài Nam (xem các bài viết cũ về LSVN-15 tập) cũng trên mạng http://thienhasu2018.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s