Cảnh giác với hoạt động gửi tiền ủng hộ từ nước ngoài về Việt Nam cho các đối tượng phản động chống phá

Hẳn chúng ta vẫn nhớ hàng loạt những giấy tờ, bài viết chứng minh một số lượng tiền nhất định hỗ trợ từ nước ngoài về Việt Nam cho một số cá nhân nhất định. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là vỏ bọc để che đậy những đồng tiền “bất hợp pháp” do tổ chức khủng bố Việt Tân tài trợ.

Mượn cớ hỗ trợ, ủng hộ về một số sự kiện xảy ra trong nước, tổ chức khủng bố Việt Tân thông qua một số cá nhân nước ngoài để gửi tiền về Việt Nam. Việc ủng hộ với ý nghĩa cao cả của truyền thống uống nước nhớ nguồn thì rất đáng trân trọng nhưng núp dưới danh nghĩa “ủng hộ” để thực hiện hành vi phạm pháp luật ở Việt Nam thì cần phải lên án.

Hình thức mà tổ chức khủng bố Việt Tân sử dụng để chuyển tiền về Việt Nam được tiến hành theo các phương thức như: Sử dụng một số cá nhân nước ngoài gửi tiền về cho một số cá nhân trong nước; trả tiền nhuận bút hoặc qua con đường “vượt biên”.

capture14682210_355118771491077_2608618229036445307_o2345

Bằng chứng về việc giao nhận tiền giữa cha Đặng Hữu Nam với cha Lê Ngọc Thanh

Mỗi một hình thức chúng đều sử dụng thủ đoạn rất nham hiểm thông qua một vỏ bọc mà dễ có thể làm cho mọi người tưởng nhầm đó là “lòng tốt”, “đạo lý” hay “nhân đạo” nhưng chẳng qua để rửa tiền, cung cấp tài chính cho nhóm, hội hoạt động với âm mưu chống phá Nhà nước.

Qua những vụ việc xảy ra gần đây ở Việt Nam, chúng tiến hành chiêu bài “kêu gọi ủng hộ” trên diễn đàn, mạng, báo chí phản động. Việc kêu gọi ủng hộ này của chúng chỉ là hình thức để chúng hợp thức hóa số tiền của tổ chức khủng bố Việt Tân tài trợ về mặt danh nghĩa. Chúng công khai danh sách người ủng hộ, có cả người Việt Nam và người nước ngoài. Thực chất, những người Việt Nam hoặc người nước ngoài đứng tên ủng hộ chỉ là ghi danh chứ hoàn toàn không có tiền hay cũng không có một cá nhân người Việt Nam hảo tâm nào đứng ra ủng hộ. Sau khi hợp thức hóa về mặt danh nghĩa “công khai” trên mạng chúng tiến hành gửi tiền về Việt Nam cho một số nhân vật phản động trong nước.

Thủ đoạn này có thể coi là nham hiểm nhất vì chúng có thể dễ dàng mượn cớ để vu cáo, vu khống chính quyền, Nhà nước Việt Nam. Nếu trả tiền qua nhuận bút thì cũng chẳng đáng là bao và các cơ quan chức năng có thể kiểm soát được hoặc nếu sử dụng hình thức “vượt biên” thì cũng khó có thể chót lọt qua biên giới Việt Nam.

Vậy tại sao cá cá nhân nước ngoài có lòng “hảo tâm” lại không gửi theo đường chính ngạch đến các cơ quan, tổ chức Việt Nam để ủng hộ cho người dân Việt Nam nhằm khắc phục đời sống khó khăn ? Đành rằng có một số cá nhân vì hám lợi nên việc từ thiện ở Việt Nam thời gian qua có phần không minh bạch nhưng vẫn có nhiều tổ chức, cơ quan vẫn làm từ thiện rất hiệu quả như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chương trình của các báo, đài, cơ quan thông tấn trong nước. Việc “ủng hộ” của tổ chức khủng bố Việt Tân không thông qua các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam không phải vì các cơ quan này không minh bạch số tiền ủng hộ, mà mục đích chuyển tiền là nhằm cung cấp tài chính cho một số cá nhân, hội nhóm bất hợp pháp ở Việt Nam để thực hiện âm mưu chống phá Nhà nước.

Với âm mưu thủ đoạn này đòi hỏi chúng ta phải đề cao tinh thần cảnh giác phát hiện ngăn chặn kịp thời và kiên quyết không tiếp tay cho hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân. Về phía cơ quan chức năng cần phối hợp với các ngân hàng để kiểm soát chặt chẽ chống hành vi rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tiếp tay cho tổ chức khủng bố Việt Tân dưới bất kỳ hình thức nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s