Video Lực lượng Công An khám khẩn cấp nhà ông Vũ Trọng Lượng – Hà Giang

Khám xét khẩn cấp nhà ông Vũ Trọng Lương,(Phó trưởng phòng khảo thí – SGD& ĐT Hà Giang) người trực tiếp sửa điểm của 114 thí sinh,lực lượng CA phong tỏa cả con phố!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s