NPH2018_076: Tin nóng: Tổ chức VOICE và Trịnh Hội bị An Ninh Việt lên án

Việt Nam chính thức lên án Trịnh Hội và tổ chức VOICE là thành viên của mặt trận Việt Tân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s