NPH2018_074: Hội luận Nguyễn Mạnh Cường ngày 17/7/2018 P2

Chuyện CCCĐ và những vấn nạn “vũ như cẩn” không hề có giải pháp hay thuốc chữa. Người mà nhà báo muốn nói đến là Trung tá Lục Phương Ninh, đơn vị 101 (tình báo trực thuộc phủ Đặc Ủy Trung Ương tình báo) Ông LPN cùng với luật sư Đinh Thạch Bích, luật sư VNQDĐ Phạm Nam Sách lập lực lượng Dân Quân Hải Ngoại ở San Diego.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s