THS003: Đến lượt Quân Khúc và Phạm Xuân lật mặt đượi tóe Nguyên Hà

Tất cả những người bất đồng chính kiến với ông ta đều bị lên án là phản động

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s