Cẩn thận thuốc trị cao máu Valsartan có thể gây ung thư

Các bạn đang dùng thuốc này nên gặp bác sĩ gia đình để đổi thuốc khác vì cơ quan quản lý dược phẩm và thức ăn của Hoa Kỳ đã ra lệnh thu hội thuốc có chất Valsartan:

SILVER SPRING, Md. – Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã ban hành thu hồi một số loại thuốc dùng để điều trị bệnh cao huyết áp và suy tim do nguy cơ ung thư.

FDA đã thông báo thu hồi tự nguyện một số loại thuốc có chứa thành phần hoạt chất valsartan. FDA cho biết việc thu hồi là do một tạp chất, N-nitrosodimethylamine (NDMA), được tìm thấy trong các sản phẩm và được phân loại là chất gây ung thư có thể xảy ra ở người ta.

Sau đây là các sản phẩm được liệt kê trong thu hồi, theo FDA:

Valsartan từ dược phẩm chính
Valsartan từ Solco Healthcare
Valsartan từ Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.
Valsartan / Hydrochlorothiazide (HCTZ) từ Solco Healthcare
Valsartan / Hydrochlorothiazide (HCTZ) từ Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.
FDA chỉ ra rằng không phải tất cả các sản phẩm có chứa valsartan đang được thu hồi. Các quan chức lưu ý rằng vì valsartan được sử dụng trong các loại thuốc để điều trị các tình trạng y tế nghiêm trọng như các vấn đề về tim, bệnh nhân dùng thuốc bị thu hồi nên tiếp tục dùng thuốc cho đến khi họ thay thế.

Để xác định xem bạn đã bị thu hồi thuốc chưa, hãy xem tên thuốc và tên công ty trên nhãn chai thuốc theo toa của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin trên chai, bạn nên liên hệ với nhà thuốc của bạn.

Nếu thuốc của bạn được liệt kê trong thu hồi, bạn nên liên hệ với nhà thuốc hoặc bác sĩ của bạn để thảo luận về điều trị.

 

http://www.fox5ny.com/news/fda-issues-recall-for-blood-pressure-medication-due-to-cancer-risk

 – The U.S. Food and Drug Administration has issued a recall for several drugs used to treat high blood pressure and heart failure due to the risk of cancer.

The FDA announced the voluntary recall of several drugs containing the active ingredient valsartan. The FDA said the recall was due to an impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), which was found in the products and is classified as a probable human carcinogen

The following are products listed in the recall, according to the FDA:

  • Valsartan from Major Pharmaceuticals
  • Valsartan from Solco Healthcare
  • Valsartan from Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.
  • Valsartan/Hydrochlorothiazide (HCTZ) from Solco Healthcare
  • Valsartan/Hydrochlorothiazide (HCTZ) from Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.

The FDA points out that not all products containing valsartan are being recalled. Officials note that because valsartan is used in medicines to treat serious medical conditions such as heart problems, patients who take the recalled medicines should continue taking them until they have a replacement.

To determine if you’re medication has been recalled, look at the drug name and company name on the label of your prescription bottle. If you can’t find the information on the bottle, you should contact your pharmacy.

If your medicine is listed in the recall, you should contact your pharmacy or doctor to discuss treatment.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s