THS002: Ông đượi tóe Nguyên Hà bị dân mạng bề hội đồng

Các CCB Bùi Huy Cường, Trần Văn Phước …v…v… đồng ;loạt tố cáo những vu khống và văn hóa “QĐND” của ông Hà Nguyên Các tức nick facebook Nguyên Hà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s