THS001: Video clip đầu tiên Thiên Hạ Sự chuyện An Ninh Mạng

Một nguyên hay giả đại tá QĐND lên mạng xã hội nhục mạ, bịa đặt, vu không về những người bất đồng chính kiế bị dân cư mạng “chị bán cá”, anh “hai lúc miền Tây “đờn ca Nam Bộ” lên mạng chửi te tua.
LL47 nên chấm dưt trò chơi của MXH này tránh làm xấu đi hình ảnh bộ đội cụ Hồ của những thành phần không thua gì phản động.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s