NPH2018_069: Nhận định chuyến đi Việt Nam của ngoại trưởng Mike Pompeo – P2

NB NPH phân tích ý nghĩa từng câu phát biểu của ngoại trưởng và kêu gọi người người chống NNVN tại hỉả ngoại đừng nhận trợ cấp của Mỹ mà lại đi biểu tình chống “ông chủ” phát lương “từ thiện” cho những người bệnh tật, tâm thần, bất khiển dụng và lớn tuổi (tiền già trên 65) qua danh nghĩa sư đoàn “800” và “900”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s