Lời minh xác của Linh mục Peter Namwong

THS – Nhận được video lời minh xác của Linh mục Peter Namwong trên tinh thần tôn trọng sự thật và truyền thông 2 chiếu tòa soạn xin đăng tải để rộng đường dư luận. Chúng tôi không có kết luận ai đúng đúng hay hay sai và sẵn sàng dành cho 2 phía những phản biện hoặc những nhân vật được nêu tên như ông Trịnh Hội hay Nam Lộc những lời phản biện nếu có.

Vui lòng email: bacha52@gmail.com hoặc điện thoại (+00) 1-714-469-3202. Trân trọng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s