Thư gửi TBT Nguyễn Phú Trọng

Kính trọng TBT Nguyễn Phú Trọng.

Quân và dân cả nước vô cùng kính phục, biết ơn, thông cảm với Tổng Bí Thư về những vấn đề chỉ đạo đường lối chính sách, tổ chức thực hiện,… và đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tôi tin rằng: lịch sử dân tộc sẽ mãi mãi ghi nhận công ơn của Bác Nguyễn Phú Trọng.

Thưa Bác! Thành công bước đầu chống “giặc nội xâm” đã đưa lại niềm tin yêu của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, cần giải quyết triệt để, khách quan, công bằng và toàn diện hơn. Muốn vậy, tôi nghĩ rằng cần đi vào vấn đề then chốt là đổi mới thể chế, cơ chế, chính sách và pháp luật; đột phá, cải cách, “thay máu” bộ máy tổ chức và cán bộ từ trung ương đến địa phương; quyền lực của nhân dân phải thể hiện đúng trên thực tế theo Hiến định, đừng hô khẩu hiệu dẫn đến nghịch lý “đầy tớ bóc lột, đàn áp tầng lớp nhân dân làm chủ”.

Chống tham nhũng phải gắn liền với chống lảng phí, hoang phí; đồng hành với chính sách thực hành tiết kiệm, cái đáng chi ( như chi cho an ninh quốc phòng, phúc lợi xã hội) thì hàng ngàn tỷ cũng phải chi, cái không đáng chi thì một xu cũng không chi.

Đường lối kinh tế phải chuẩn mực, cải cách hành chính thật triệt để, cải cách tư pháp phải thực chất; …thực tế đã và đang làm không có hiệu quả, càng ngày càng bệ rạc hơn. Dân kêu than không biết dựa vào đâu, từ mâu thuẩn cục bộ, nội bộ mà trở thành mâu thuẩn đối kháng là nguy cơ cho sự tồn vong của chế độ.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng và lợi ích nhóm phải quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, toàn diện hơn, khách quan hơn. Tuyệt đối không để vùng cấm. Huy động lực lượng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Giải quyết từ trên xuống dưới, xử lý trên mà dưới tiếp tục quậy phá thì hậu hoạ cũng không lường được.

Lâu nay, dự luận xã hội kính yêu Bác, thông cảm và có phần lo lắng cho Bác, là: đang và được khởi động và hành động của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, UBKT Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an,…Còn ở địa phương từ cấp tỉnh trở xuống thì hình như đang án binh bất động.

Lắng nghe ý kiến của dân, thực hiện nghiêm túc ý chỉ của Bác Hồ: Dân chủ là để cho dân được mở mồm ra nói. Ý kiến của dân đúng thì lắng nghe, học dân; ý kiến dân sai thì giải thích cho dân hiểu, đừng vội vàng quy kết họ là phản động, là kẻ địch,… rồi áp dụng đối sách và đàn áp họ. Xã hội mà không giải quyết tốt những vấn đề đối lập (quan điểm đối lập chưa hẵn là sai) thì không bao giờ phát triển được.

Trong bối cảnh hiện nay cực kỳ phức tạp. Người lãnh đạo trong sáng, vì nước vì dân,”bền gan vững chí” như Bác mà còn có ý kiến thế nọ thế kia, thậm chí còn bịa đặt và xúc phạm. Một luật sư “quèn” như tôi một lòng một dạ vì Tổ quốc và nhân dân, mà còn bị quy kết đủ thứ.

Vì vậy, kính mong Bác có sức khoẻ tốt, lãnh đạo Đảng và nhà nước hoàn thành tốt sử mệnh dân tộc mà nhân dân giao phó.

Ts,ls: Trần Đình Triển.
( Ghi chú: Tôi đề nghị tất cả mọi người bình luận khách quan, ngôn từ lịch sự. Đây là chính kiến của tôi, nếu không tuân thủ sự lịch sử tối thiểu, lồng ý kiến tư thù cá nhân trên mọi phương diện, để tay và miệng đi trước não,… thì tôi sẽ dùng quyền cá nhân của tôi mà fb cho phép. Trân trọng cảm ơn mọi người.)

Trần Đình Triển

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s