NPH2018_063: Nguyễn Mạnh Cường Hội luận ngày 3/7/2018 – Phần 1

Tình hình bầu cử cộng đồng NVHN 2018 chỉ dấu cáo chung cho chinh trị “buôn hàng giả bán hận thù” của chống Cộng hải ngoại. Nhân ngày 4/7 lễ độc lập nói về ngày song thất 7/7 của Ngô Đình Diêm và chiêu trò Vatican tại Việt Nam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s