NPH2018_062: Ông Nguyễn Duy Tân về hưu và bầu cử NVHN

https://youtube.com/thacmac52
Ngày 29/6/2018 ông Nguyễn Duy Tân lên sóng chương trình Đáp Lời Sông Núi than van bị về hưu non.
Cuộc bầu cử công đồng NVQG nam Cali đầy gian lận

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s