NPH2018_043: Candy Lê và Wil Nguyễn có liên hệ ?

http://youtube.com/thacmac52
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên tiếng bất lợi cho William Nguyễn. Gián tiếp xác nhận Will Nguyễn vi phạm luật pháp Việt Nam và chịu sự biện pháp chê tài về pháp lý của chính phủ Việt Nam. Đồng thời khuyến cáo công dân Hoa Kỳ khi du lịch không nên tham gia bất cứ một cuộc biểu tình dù là “bất bạo động” nhưng thực chất biến thành bạo động mà mình vô tình bị rắc rối. Phải chăng đó là lý do cho đến hôm nay Will Nguyễn vẫn chưa được trả tự do để trở về Hoa Kỳ.
Livestream với Khoa Lũ và Võ Tấn Đông về thân nhân của Candy Lê và Nguyễn Minh Tuệ tức Đào Minh Thành trong nhóm Thượng tá QK7 Trịnh Lê Hoài Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s