Hợp đồng 99 năm là gì?

Hợp đồng thuê 99 năm chỉ đơn giản là một hợp đồng thuê dài hạn, và cách thức hoạt động của nó phụ thuộc vào các điều khoản của hợp đồng thuê cụ thể. Thời hạn thuê thay đổi tùy thuộc vào việc thuê nhà là khu dân cư hay thương mại. Mặc dù vậy, hầu như tất cả các hợp đồng thuê bao gồm các điều khoản giải quyết độ dài của hợp đồng thuê nhà; số tiền thuê và tiền đặt cọc mà người thuê nhà phải trả; cho dù người thuê nhà có thể thuê hoặc giao tài sản; và chủ nhà truy cập vào tài sản. Cho thuê thương mại có xu hướng cấp thêm quyền và trách nhiệm của quyền sở hữu (ngay cả trong thời gian thuê ngắn hạn 5 hoặc 10 năm), và chúng thường bao gồm các điều khoản chi tiết về quyền hợp pháp và cải thiện tài sản.

Đối với một thời hạn thuê, không có gì đặc biệt về 99 năm, thay vì thời hạn của năm được dự định để truyền đạt ý tưởng rằng hợp đồng thuê hoạt động cho cuộc sống của người thuê nhà vì hầu hết các cá nhân không sống lâu hơn 99 năm. Các điều khoản chung khác về thời hạn cho thuê dài hạn là 50 năm, 80 năm và 175 năm.

Tại sao một người nào đó muốn tham gia vào hợp đồng thuê dài hạn như vậy? Một người đi vào một hợp đồng thuê dài hạn để có được sự an toàn của quyền sở hữu tài sản, đó là về mặt lý thuyết không xác định, mà không thực sự phải mua tài sản. Có thể có nhiều lý do để cho thuê thay vì mua bất động sản, nhưng lý do phổ biến nhất để tránh bán hàng hoàn toàn là vì nó bị cấm. Ví dụ: một số quốc gia chỉ cho phép công dân sở hữu đất đai, vì vậy những công dân không muốn cư trú ở những quốc gia này thường tham gia vào hợp đồng thuê dài hạn. Ngoài ra, cho thuê dài hạn có lợi ích của khóa trong một khoản thanh toán cho thuê cụ thể (hy vọng thấp), trong khi thanh toán thế chấp hoặc cho thuê ngắn hạn sẽ biến động theo lãi suất và thị trường bất động sản. Cho thuê dài hạn đôi khi được sử dụng để làm quà tặng của bất động sản hoặc như các thiết bị thuế và lập kế hoạch bất động sản.

Mặc dù thời hạn thuê 99 năm có thể bắt nguồn từ tuổi thọ cá nhân, loại hình thuê này không bị hạn chế sử dụng bởi các cá nhân. Thật vậy, các hợp đồng thuê dài hạn như vậy thường được sử dụng trong bối cảnh thương mại, cho các doanh nghiệp, hơn là trong bối cảnh khu dân cư, cá nhân. Các công ty tư nhân thường tham gia vào hợp đồng thuê dài hạn để sử dụng đất liên bang. Ví dụ, hầu hết các cảng được điều hành bởi các công ty tư nhân, nhưng bản thân các cảng là tài sản của chính phủ. Để cung cấp cho nhân viên và cơ sở hạ tầng kinh doanh, một công ty có thể thuê một tòa nhà trên cảng với thời hạn là 99 năm. Đồng thời, các nhà hàng, quán bar và các doanh nghiệp nhạy cảm vị trí khác có thể tham gia thuê dài hạn vì thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc lưu trú tại địa điểm cụ thể đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s