NPH2018-012: Thiên Hạ Sự tản mạn với độc giả tối 3/6/2018 – P2

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng sẽ ứng cử Thị trưởng thành phố Westminster

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s