Người yêu nước Trần Nhật Quang nhậnđịnh về bộ LSVN-15 tập

Facebooker Trần Nhật Quang · 

SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM 15 TẬP VỚI “NGƯỜI KHÔN” VÀ “MỘT LŨ NGỐC”

1. Trước khi trình bày chủ đề chính của bài viết, tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ phương Tây:
– Khi một người khôn khen (Chê, chửi…) MỘT khía cạnh, thì ngay sau đó cả một lũ ngốc khen (Chê, chửi…) MỌI khía cạnh.

2. Báo Nhân dân Điện tử có dòng chữ khẳng định kèm theo là:
“Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam”.

3. Một trong những công việc quan trọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước mỗi ngày, là đọc (Ít nhất là điểm qua) báo chí để nắm bắt kịp thời tình hình đất nước và quốc tế.

4. Chắc chắn báo Nhân dân được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không bỏ sót một số nào, trực tiếp đọc hoặc nghe báo cáo của Thư ký báo chí.

5. Ngày 19/8/2017, báo Nhân dân đã đăng bài
“Bộ Thông sử Việt Nam lớn và đồ sộ nhất từ trước đến nay ra mắt bạn đọc”
Với hình ảnh lớn về các tập sách của bộ sách LSVN 15 tập.

6. Vậy là đã trải qua 279 ngày, tức hơn 9 tháng, kể từ khi bài báo trên báo Nhân dân đến với Tổng Bí thư, Ông không thể “Không biết gì” về sách LSVN 15T, cũng như chiến dịch chửi bới sách trên mạng xã hội.

7. Đến đây, phải nhắc lại câu ngạn ngữ đã nêu ở điểm 1:
– Khi một người khôn chửi một khía cạnh, thì ngay sau đó cả một lũ ngốc chửi mọi khía cạnh.

8. “Một lũ ngốc” là bộ phận mà tôi hay gọi là “Một bộ phận quần chúng yêu nước ngu muội, mê muội, mù quáng và cuồng tín”, với giải thích “Họ không có tư duy độc lập, không có lý luận riêng, chỉ nghe theo luận điệu tuyên truyền của người khác”.
“Người khác” ở đây là “Người khôn” trong câu ngạn ngữ trên kia.

9. “Người khôn” ban đầu đưa ra nhiều lý lẽ phản đối sách LSVN 15T, chủ yếu là hai lý lẽ sau đây:
a, VNCH là Ngụy quyền, không thể gọi là “Chính quyền”, với đủ mọi suy diễn có lợi cho địch, tuyên truyền cho luận điệu của địch: Nào là “Ngang bằng”, “Xâm lược”, “Nội chiến”, “Tái lập”…
b. Sách phải sử dụng đại từ “Ngụy quyền, Ngụy quân”, nếu không thì sách là “Xuyên tạc lịch sử”, là “Diễn biến hòa bình”.

10. Bám theo “Người khôn”, ngay sau đó “Cả một lũ ngốc” chửi bới sách LSVN 15 T “Mọi khía cạnh”:
– Chửi bới sách là “Ngụy sử”, “Lật sử” và được thể chửi bới cả tập thể các nhà sử học, cả những người nổi tiếng, trọng trách cao có liên quan và không hề liên quan, với những từ ngữ xúc phạm hỗn xược, chợ búa và rất “Côn đồ mồm” nữa.
– Chửi bới thậm tệ, xuyên tạc quy chụp những người ủng hộ sách, bảo vệ sự thật về sách là Trở cờ, Phản bội, 3 que, với những thủ đoạn đấu tố xuyên tạc rất trắng trợn và bẩn thỉu như 3 que.
– Đe dọa Biểu tình, Tự thiêu, “Bắn vỡ sọ con súc nô”…

11. Riêng tôi, ngay từ đầu, đã đưa ra rất nhiều lý luận – đủ mọi góc độ để bảo vệ sự thật về sách, giải thích từ ngữ trên nhãn quan Khoa học, phản bác các luận điệu của Địch mà “Người khôn” tung ra, quần chúng ngu muội a dua tuyên truyền cho những luận điệu của Địch và của “Người khôn” đó.

Tôi đã nhiều lần cảnh báo:
– Sẽ đến lúc họ (“Người khôn” và “Một lũ ngốc”) bị BẼ MẶT”.
– Ở đâu cần sự thật, ở đó Trần Nhật Quang quên mình xả thân.

Tôi đã quên mình xả thân để bảo vệ sự thật đất nước, sự thật chế độ trên bãi biểu tình, thì tôi cũng quên mình xả thân để bảo vệ sự thật về sách LSVN 15T, sự thật về những nạn nhân của chiến dịch đấu tố cá nhân xuyên tạc bẩn thỉu như 3 que, bất chấp bọn 3 que + Rận chủ + đám quần chúng yêu nước ngu muội – cả 3 thế lực đó cùng nhau chửi bới, nhục mạ và xuyên tạc.
12. Trải qua 7-8 tháng tranh luận và chửi bới, “Người khôn” và “Một lũ ngốc” đã từng bước xuống thang:
– Thừa nhận VNCH là một chính quyền.
– Không chống sách, chỉ chống bỏ chữ Ngụy.

Tuy nhiên, sự xuống thang, hạ giọng chỉ mới ở tầng lớp trên, còn khá nhiều trong đám “Một lũ ngốc” vẫn còn hung hăng chửi bới và nhai lại những luận điệu ban đầu của Địch, không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Mời bấm link xem bài báo trên báo Nhân dân Điện tử số ra ngày 19/8/2017

http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/item/33829402-bo-thong-su-viet-nam-lon-va-do-so-nhat-tu-truoc-den-nay-ra-mat-ban-doc.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s