KBCHN479 – Sự thật về âm mưu soán đoạt kênh youtube KBCHN

Những âm mưu của kênh Tổ Quốc Trên Hết, một cơ quan kiếm kinh tế cho nhóm “côn đồ bò đỏ” tpHCM dưới sự điều hành dấu mặt của Thượng tá QĐND ban Chiến Tranh Chính Trị của Cục Tuyên Vận QK7 vá một số người mạo danh Cựu Chiến Binh, bán thuốc lá lậu, bán thuốc dược thảo không nhãn từ Mỹ qua những người chống NNVN như Trần Nhật Phong, Võ Đông Cung và một nhân vật lạ mới xuất hiện. Vui lòng xem hết video.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s