KBCHN431 – Đạo đức truyền thông của Google Tiên Lãng

Trang mạng điện tử Google Tiên Lãng mạo danh Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn viết bài bịa đặt Giáo sư Phan Huy Lê là Tổng chủ biên bộ Lịch Sử Việt Nam 15 tập.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s