KBCHN425 – Giao lưu độc giả 22/4/2018

Bức xúc về sự sỉ nhục GS Phan Huy Lê bị hàm oan và lên tiếng thỉnh cầu an ninh Việt Nam cần ra tay chặn đứng mạng xã hội cờ đỏ tự phát.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s