KBCHN385 – Ông Doãn Như Lân tuyên bố không chống “Ngụy Sử” nữa

Tối Chủ Nhật 25/3/2018, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã cung cấp sách tài liệu về báo cáo Đại hội đồng Thẩm Định của Ban Tuyên Giáo Trung Ương về việc “Bỏ chữ Ngụy trong bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập” đã khiến cho ông Doãn Như Lân quyết định thay đổi tư tưởng. Việc ông DNL làm chứng tỏ đa số những người chống lại Ngụy sử kể cả Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn chưa hề đọc và chưa hề biết về quyết định của 12 người trong Đại hội đồng Thẩm Định của Ban Tuyên Giáo Trung Ương .

One thought on “KBCHN385 – Ông Doãn Như Lân tuyên bố không chống “Ngụy Sử” nữa

  1. ScottLinh1993yahoo.com@gmail.com
    Tôi là Thúy Linh gửi đến các bạn và toàn thế giới cần sự tôn trọng và Tôn vinh người còn sống hay là chết đi cần sự yêu thương và sự đùm bọc che chở cần sự phát triển và sự tương lai tốt đẹp cần sự Di Lòng ta quá khứ đều trải qua ra thì xảy ra bây giờ mình hãy cho Vào Kí Ức Ngủ Quên đem sự yêu thương loài người và cần sự tồn tại trong cõi đời à quên cần sự hợp tác cần sự che chở và sự an ninh và quốc gia sự phát triển Còn chuyện xấu ai cũng đều có xấu đều xảy ra hãy vị lòng ta đem theo sự hợp tình hợp lý cần sự chặt chẽ và cần sự tôn trọng tôn vinh Giống như mình đưa người đó lên trên đỉnh cao mình mới là người anh hùng và mình đừng nên chà đạp tao xuống quá mình mới là người xấu xa Tội Lỗi mình xem như chị nó hỏi ngược lại là mình người ta chà đạp mình xuống mình có đành chịu không sự sân si soi mói là một liều thuốc độc chết xã hội chết hình bóng vô hình làm cho người tự nghĩ sai đường vì yêu thương người không thấy thắng hãy cố gắng sửa nhiều điều sai trái cần sự liên kết Giáo Dục Thời Nay hãy dẹp là kẻ Giáo Dục Thời Nay hãy dẹp là kẻ nói

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s