Bị phạt hành chính mà không vi phạm pháp luật là sao nhỉ?

Nói chuyện với phụ nữ mà thiếu lịch sử và cầm mic thì phải để cho người ta phản biện, mở livestream ra cãi nhau như chửi lộn

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s