Nhà báo Nguyễn Phương Hùng vạch mặt trò bẩn thỉu của “Báo Bắp Cải (BBC)” Trần Nhật Phong

 

Vui lòng chỉnh sửa năm 2013 là 2012. Đại hội truyền thông hải ngoại tháng 9/2011, KBCHN đưa đề nghị tháng 1/2012 và chuyến Trường Sa đầu tiên là 18/4/2012

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Hình bìa video “Trường Sa Trong mắt chúng tôi” phát hành lần đầu: Không có Phố Bolsa TV (sợ Chống Cộng Cực Đoan) – KBCHN và ca sĩ Lệ Hằng
Cột mốc VNCH chui dưới háng ột mốc CHXHCNVN .

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Phát hành lần thứ hai xóa ảnh cột mốc chủ quyền CHXHCN

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

DVD dán hã xóa ngôi SAO VÀNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s